ประวัติ
บทความความก้าวหน้าทาง IT

โครงงานศึกษาค้นคว้าเรื่อง " Modem "
แบบฝึกหัด

โครงงานค้นคว้าคำสั่ง " Autocad "
Object Snap
Dimensions
แบบฝึกหัด

Homepage กลุ่ม


------------------------------------------------------------------------------------------
โครงงานเขียนแบบบ้านพักอาศัย 1 ชั้น

ััั-แปลนฐานราก-คานคอดิน
-แปลนพื้น
-รูปด้าน 1-2
-รูปด้าน 3-4

-รูปตัด A - A
รูปตัด B - B
-ขยาย 1 ขยาย 2

โครงงานเขียนแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
-สารบัญ ผังที่ตั้ง และผังบริเวณ
-ผังพื้นชั้นล่างตารางรายละเอียดและตารางรายละเอียดผนัง
-ผังพื้นชั้นที่สองและตารางรายละเอียดประตู-หน้าต่าง
-รูปด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
-รูปด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก
-รูปตัด ก-ก
-รูปตัด ข-ข
-รูปขยายประตู-หน้าต่าง
-รูปขยายบันได
-รูปขยายห้องน้ำห้องส้วมและรูปขยายการมุงกระเบื้องชนผนังห้องน้ำ
-รูปตัดขยายผ่านแนว ค-ค
-ผังฐานราก-คานคอดิน -ตารางรายละเอียดฐานรากและคานคอดิน
-ผังโครงสร้างพื้นชั้นล่าง ตารางรายละเอียดเสาและพื้นค.ส.ล.
-ผังโครงสร้างพื้นชั้นสอง ตารางรายละเอียดคานค.ส.ล.
-ผังโครงหลังคา และขยายการวางอะเส
-รูปขยายรายละเอียด ฐานราก ตอม่อ ค.ส.ล
-รูปขยายคานพื้น ค.ส.ล.
-ผังดวงโคมชั้นล่าง
-ผังดวงโคมชั้นที่2และตารางสัญลักษณ์ไฟฟ้า
-ผังเต้ารับชั้นล่าง ชั้นที่สอง และตารางรายละเอียดในแผงสวิตซ์รวม
-ผังการเดินท่อปะปาชั้นล่าง ห้องนำชั้นที่2 และตารางสัญลักษณ์ท่อ
-ผังการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นล่าง -ห้องน้ำชั้น2และรูปขยายบ่อเกรอะบ่อซึม

รวมเว็บไซค์ที่ค้นคว้า

อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม , ก่อสร้าง

กีฬ

บันเทิง

เทคโนโลยี

การศึกษา

ท่องเที่ยว

สังคมเศรษฐกิจ

อื่นๆๆ

 

 

 

 

 

 

 

   

pong.te@chaiyo.coml Home l สมุดเยี่ยม

คุณคือผู้เข้าชมคนที่